Looptraining Claudicatio Intermittens

Looptraining Claudicatio Intermittens

Looptraining bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen)Claudicatio_Looptraining

 Artsen gebruiken ook wel de term “perifeer arteriëel vaatlijden (PAV)”. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders door slagaderverkalking? Dan komt er te weinig bloed bij de spieren en ontstaat er een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been of benen. Met rust verdwijnt de pijn vaak weer. Vandaar de term “etalagebenen”  die in de volksmond is ontstaan; even blijven staan verlicht de klachten.

Looptherapie geeft een grotere verbetering op de wandelafstand dan dotteren of een bypass. Het geeft minder complicaties en geeft meer voordelen voor uw gezondheid zoals een verbetering van de maximale loopafstand (150-180%!). Het levert een verbetering van de kwaliteit van leven op en het heeft een gunstige invloed op een hoge bloeddruk, op Diabetes Mellitus en op een hoog cholesterolgehalte. En dus een afname van vasculaire interventies ( hartinfarct, herseninfarct, acuut koud been).

We zijn aangesloten bij het landelijk netwerk ChronischZorgNet waardoor opleiding en kwaliteit gegarandeerd zijn.

Voor meer informatie klik op het logo: 

  • De looptraining is secundair preventief gericht. Leren omgaan met uw aandoening en het aanleren van een gezonde leefstijl zijn de algemene doelen van de looptraining. We noemen dit ook wel “het  zelfmanagement” bij een chronische aandoening. Dit om verergering te voorkomen en zoveel mogelijk te verbeteren.
  • We werken in kleine groepen  waardoor er naast het groepsproces (leren van elkaar)  toch veel ruimte voor individuele begeleiding is.
  • Duur van het programma is minimaal 3 maanden. U begint met de intake en  een aantal individuele sessies, daarna 12 weken groepsbehandeling.

Na 3 maanden volgt er een evaluatie. Als er nog steeds vooruitgang is te boeken verlengen we de periode van behandelen. Om de drie maanden volgen er dan wederom evaluaties.

Na aanmelding maken we een afspraak met  u voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bepalen we samen met u de doelen die we in deze behandelperiode willen gaan halen.  U krijgt een aantal vragenlijsten en we doen een looptest. U krijgt deze eerste keer ook een rondleiding en uitleg in de oefenzaal.

Verwijzing en kosten

Een verwijzing van de huisarts of vaatchirurg is nodig.

Het programma (Gesuperviseerde Looptraining – GLT) wordt vanaf 1 januari 2017 door verzekeraars volledig vergoed (37 zittingen) vanuit de basisverzekering.

Social media

Facebook
Facebook

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.