Liesbeth van den Broek

Liesbeth van den Broek

BSC_0156 (2)

Fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut (MSc)

Werkzaam in Ede

Liesbeth van den Broek is in juli 2006 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en werkt vanaf december 2006 in onze praktijk als algemeen fysiotherapeut. Ze behandelt voornamelijk mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel, rugklachten en kinderen met (sport)blessures en grofmotorische problematiek. In 2017 is Liesbeth gestart met de specialisatie kinderfysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht, en zij heeft die in 2020 afgerond. Ze behandelt kinderen met orthopedische klachten (al dan niet sportgerelateerd) en kinderen met problemen in de motoriek, zoals schrijven of niet mee kunnen komen met de gymles. Ook is ze geschoold in het behandelen van baby’s en peuters met een motorische ontwikkelingsachterstand of een voorkeurshouding.

Haar visie is dat alle kinderen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Het is daarom belangrijk dat er waar nodig samen gewerkt wordt met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld de verwijzer, (arts, specialist), de GGD, kinderpsycholoog, ergotherapeut en/of diëtiste.

 

Social media

Facebook
Facebook

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.