Kracht- en Rugrevalidatie (KRS & RRS)

Kracht- en Rugrevalidatie (KRS & RRS)

Het Kracht Revalidatie Systeem (KRS) is een methodisch opgebouwd trainingssysteem. Het is toepasbaar binnen een hersteltraining en re-integratieprogramma’s op activiteiten in het dagelijks leven en sportniveau. Het doel is om herhaaldelijk terugkerende letsels voor te blijven en de algehele belastbaarheid  van de spieren te vergroten.

De belasting tijdens de training wordt bepaald door het aantal correct uitgevoerde herhalingen; het aantal kilogrammen is van ondergeschikt belang. Belangrijker is een goede stabiliteit en een technisch goed uitgevoerde oefening. Het KRS is na een goede instructie ook makkelijk zelf uit te voeren in een sportschool of thuis (als u gewichten heeft).

Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) is een methodisch opgebouwd trainingssysteem. Het is toepasbaar binnen een hersteltraining en re-integratieprogramma’s op activiteiten in het dagelijks leven en sportniveau.

Het doel van het RRS is het weer belastbaar maken van de rug die, door aspecifieke klachten en (langdurig) te weinig belasting, functieverlies heeft geleden. De belasting tijdens de training wordt bepaald door het aantal correct uitgevoerde herhalingen, het aantal kilogrammen is van ondergeschikt belang. Belangrijker is een goede stabiliteit en een technisch goed uitgevoerde oefening.Het RRS is na een goede instructie ook makkelijk zelf uit te voeren in een sportschool of thuis (als u gewichten heeft).

Social media

Facebook
Facebook

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.