Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij willen u attenderen op uw algemene rechten als patiënt/cliënt. Hierover vindt u uitgebreide informatie op de site van de Rijksoverheid.  Als u klikt op de link “Rechten in de zorg” kunt u deze informatie doorlezen.

Ook stelt de overheid eisen aan onze kwaliteit. Informatie hierover vindt u door te klikken op de link “Kwaliteit van de zorg“. 

Onze praktijk heeft daarom een eigen klachtenformulier en klachtenregistratie. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Natuurlijk doen we er alles aan om de behandeling en het contact  met u zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut, of de manier waarop er met u wordt omgegaan. Dan is het goed voor u en ons om uw klacht kenbaar te maken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of de betrokken medewerker. Als u het lastig vindt dit alleen te moeten doen, kunt u een bekende vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt ook vragen of de praktijkhouder, Ellen Toet, bij dit gesprek aanwezig wil zijn of eerst met haar een gesprek voeren. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen, bij de balie kunt u een klachtenformulier vragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen of bij de balie afgeven.

Heeft een gesprek met uw fysiotherapeut niet geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een officiële klacht in te dienen. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke u kiest hangt af van wat u wil bereiken. Elke commissie heeft andere bevoegdheden om maatregelen te nemen.

Meer informatie
Over dit onderwerp vindt u meer informatie in de folder: “Als u rond loopt met een klacht over uw fysiotherapeut”. Deze folder vindt u in het rek in de wachtkamer.

Social media

Facebook
Facebook

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.