Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik heb een aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Wat krijg ik vergoed?

Zorgverzekeraars hebben met fysiotherapeuten contracten afgesloten. Zij maken hierbij afspraken over de prijs en kwaliteit van de behandelingen. Voordat u naar een fysiotherapeut gaat, is het daarom verstandig om te controleren met welke fysiotherapeuten uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Als u toch liever naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut gaat, is het verstandig om eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding. Deze kan namelijk lager zijn wanneer u naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut gaat.

Naar boven

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoeningademhalingsproblemenevenwichtsstoornissenproblemen met bewegenstijfheidbewegingsbeperkingkrachtsverminderingzwelling van gewrichtenpijn aan spieren, pezen, banden en gewrichtenVeel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Naar boven

Hoe lang is de wachtlijst?

Wij hanteren geen wachtlijst. In normale gevallen kunt u in binnen één tot drie werkdagen bij ons terecht.

Naar boven

Wat moet ik de eerste keer meenemen?

Als u voor de eerste behandeling komt neemt u een geldig legitimatiebewijs mee, uw verzekeringspapieren of zorgpas, uw medicijnlijst en de gegevens van andere behandelaars/zorgverleners.

Naar boven

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling en word ik gelijk behandeld?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt en word u gevraagd een vragenlijst in te vullen (anamnese). Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Naar boven

Heb ik een verwijzing nodig?

De fysiotherapeut(e) kan u wel naar de huisarts sturen bij bepaalde signalen of vragen. Kijkt u wel voor uw bezoek even de voorwaarden van uw verzekering na of uw behandeling vergoed wordt. Met ingang van 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling.

Naar boven

Welke opleiding heeft een fysiotherapeut?

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.

Naar boven

Wat moet ik zelf doen?

De fysiotherapeut behandelt u met als doel uw lichamelijk herstel te bevorderen. Tijdens de therapie doet u onder andere oefeningen zoals spierkrachttraining, looptraining, het actief bewegen van armen en benen, ademhalingsoefeningen, hoesten en conditietraining. Sommige oefeningen moeten liefst meerdere keren per dag herhaald worden. Dat betekent dat u zelfstandig moet oefenen. Aan het einde van iedere behandeling zal de fysiotherapeut met u bespreken wat u zelfstandig mag oefenen. We verwachten een actieve houding hierin.

Naar boven

Hoe zit het met mijn privacy?

Fysiotherapeuten zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waar zij beroepshalve kennis van nemen. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn dat de fysiotherapeut overlegt met o.a. de behandelend arts of verpleegkundige. Ook deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Naar boven

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij/zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg – register). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Door de beroepsorganisaties voor fysiotherapeuten wordt een actief beleid gevoerd om de professionaliteit en de dienstverlening van de fysiotherapeuten te verbeteren. Met het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en het Keurmerk fysiotherapie  waarin alleen fysiotherapeuten staan die aan allerlei kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zoals bij- en nascholing, werkervaring en meedoen aan intercollegiaal overleg.Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij/zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg – register). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag niet zomaar door iedereen worden gebruikt.

Naar boven

Social media

Facebook
Facebook

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.