Adviescentrum

Adviescentrum

Adviescentrum voorr arbeids- en stressgerelateerde klachten. Onder arbeidsgerelateerde klachten verstaan we klachten die veroorzaakt worden door “het werk” of waarbij de werkomstandigheden een grote rol spelen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de RSI-klachten ( of “KANS” naar de moderne terminologie). RSI staat voor repetetive stress injury. Vooral beeldschermwerkers hebben hier last van maar het komt ook veel voor bij o.a. kappers en muzikanten. Ook rugklachten worden vaak veroorzaakt door verkeerd belasten in de werksituatie of het langdurig werken in een verkeerde houding. Deze arbeidsgerelateerde klachten zijn vervelend voor werknemer en werkgever. Toch wordt er vaak nog weinig gedaan aan preventie van deze klachten en als er al klachten zijn wordt het verband tussen werksituatie en klachten vaak niet voldoende belicht.

Stressgerelateerde klachten zijn allerlei soorten spanningen die een mens te verwerken heeft en worden met stress aangeduid. Stress is niet altijd negatief, het stimuleert ontplooiing en groei. Onder invloed van stress komt iemand soms tot grote prestaties. Wanneer leidt stress dan tot klachten? We zien immers door stress vaak langdurig verzuim met een moeilijke terugkeer naar de werkplek. Er is hier sprake van een disbalans tussen draagkracht en draaglast. De klachten die hierbij optreden zijn o.a. prikkelbaarheid, angstig, slechte concentratie, moeheid, spanningshoofdpijn, hyperventilatie.

Preventie!

Het adviescentrum staat u als werkgever of werknemer graag bij om dit soort klachten te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. De werkgever heeft direct baat bij preventie. We gebruiken hierbij Myofeedback-apparatuur waardoor spierspanning (en eventueel overspanning) direct aanschouwelijk kan worden gemaakt. Voor stressgerelateerde klachten gebruiken we o.a. de 4-DKL-test en de MBI-test. Beide testen zijn vragenlijsten waardoor duidelijk wordt of klachten inderdaad veroorzaakt worden door een disbalans en of er een relatie met het werk is.

Coaching

Bij veel van deze klachten is het bewegen een belangrijk aangrijpingspunt voor preventie of herstel. Het is belangrijk dit op een goede manier op te bouwen. Hierbij nemen wij een coachende rol, u werkt zelf actief mee. Bij stressklachten is, naast het bewegen, het leren ontspannen de belangrijkste aanpak. Wij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de progressieve relaxatie, de Autogene Training en Mindfulnesstraining. Ook hier zijn wij uw coach, u leert deze methodes zelf toepassen. Voor meer informatie of een advies op maat: bel 0318-642509 en vraagt u naar Ellen Toet.

Social media

Facebook
Facebook

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.